Realizacja inwestycji pozwoli na zrealizowanie podstawowego celu Działania 3.3 jakim jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, która przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, obniżenia w znacznym stopniu zużycia paliw konwencjonalnych oraz spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej, jakim jest Szkoła Podstawowa w Chodczu, zlokalizowana przy ulicy Waryńskiego 20, na terenie tej miejscowości.

Planowane do osiągnięcia efekty to:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,005 MWt,

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1641 m2,

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 5,483 MWh/rok,

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 302 705,84 kWh/rok,

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2- 77,31 t/rok,

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 7,5346 MWht/rok,

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 936,83 GJ/rok.

Przyznana kwota dofinansowania w ramach środków unijnych to 644 785,44 zł przy całkowitej wartości projektu w wysokości 993 884,31 zł .