Zakres zadania obejmuje:

 1. modernizację stadionu miejskiego w Chodczu:
 • modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej,
 • remont zaplecza sanitarno-szatniowego,
 • montaż stojaków na rowery;
 1. boisko do bach soccera w Chodeczku:
 • przebudowa boiska na boisko do beach soccera o nawierzchni piaszczystej,
 • montaż stojaka na rowery;
 1. modernizację hali sportowej i boiska przy SZPO w Chodczu:
 • wymiana podłogi sportowej hali,
 • termomodernizacja budynku hali,
 • wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej,
 • roboty ogólnobudowlane wewnętrzne (malowanie, wymiana oświetlenia),
 • zakup sprzętu sportowego i wyposażenia siłowni wewnętrznej,
 • modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej,
 • montaż piłkochwytów i ogrodzenia boiska,
 • zagospodarowanie terenu.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 2 167 097,00 zł, z czego kwota dofinansowania - 1 083 500,00 zł. 

Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2018 r.